Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2018

xmonroex
0630 053a 390
xmonroex
 
xmonroex
Reposted fromFlau Flau viafarraway farraway
xmonroex
Dałam ci czas.  Dalam ci dwa lata. Trzy. Żebyś mnie poznał, pokochał Nie zawsze rozumiał. Walczylam o Ciebie jak mogłam. Ale nie można nikogo zmusić do miłości. Wiem jednak, że zrobiłam naprawdę wszystko Żeby Cię zatrzymać.  Nie żałuję. Dużo się nauczyłam.  O mężczyznach, o ludziach, ale przede wszystkim o sobie. Poznałam siebie. Nauczyłam się cierpliwości. Nauczyłam się, że to co najwazniejsze jest kruche ulotne. Że nic nie jest pewne.  Wiem już co może mnie złamać. Rozśmieszyć. Zranić I to jest moja najcenniejsza lekcja. To jest moja siła. Ale zajęło mi to trzy lata mojego życia.  Ty mi je zająłeś.
— Zzz
Reposted frompure-bliss pure-bliss vialove-in-vain love-in-vain

August 20 2018

xmonroex
8554 64be 390
Reposted fromnezavisan nezavisan viainsanedreamer insanedreamer
xmonroex
9628 faf1 390
xmonroex
6092 41de 390
Reposted fromursa-major ursa-major viamakingmovies makingmovies
4404 bcd4 390
Reposted frombrumous brumous viainsanedreamer insanedreamer
xmonroex
9719 0cc1 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaaskman askman
xmonroex
Boję się. Boję się bardzo. Zawsze się bałam, że ludzie, których pokocham, odejdą. Że nie zasługuję na nich, na ich uwagę, zainteresowanie, obecność. Że jestem tylko, nic nieznaczącym, epizodem w ich życiu. Bo przecież mnie nie można lubić. Ja siebie nienawidzę i nie jestem w stanie uwierzyć, że ktoś, kiedyś mógłby pomyśleć: “Dobrze, że ona jest”.
— znalezione
xmonroex
xmonroex
8152 aa7f 390
Reposted frompannadziewanna pannadziewanna viakarmacoma karmacoma
xmonroex
Są takie osoby, które myśląc czy mówiąc o mnie, stwierdzają: "kiedyś ją dobrze znałem". Nieprawda. Jeśli kiedykolwiek znałbyś mnie dobrze, to nasze drogi nigdy by się nie rozeszły. Odchodzę z życia innych zazwyczaj z tego samego powodu - ktoś miał dość czasu, żeby mnie poznać, ale wciąż nie wie jaka jestem, moje zachowanie ocenia zupełnie nietrafnie i nie potrafi mnie zrozumieć. Jeśli kiedyś znałbyś mnie dobrze - możesz być pewny - znałbyś mnie do dziś.
— Aleksandra Steć
xmonroex
Każda minuta życia, każde zdarzenie nauczyło mnie jednego: nie warto się ani przyzwyczajać, ani ufać.
— Matthew McConaughey
xmonroex
8411 cc7a 390
xmonroex
2549 8540 390
Reposted fromunr-eal unr-eal viaaskman askman
xmonroex
4503 8fde 390
Kaja Kowalewska / Chaos i inne piętra
Reposted fromimaybebad imaybebad viafreedomlover freedomlover
xmonroex
2238 1f20 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafreedomlover freedomlover
xmonroex
9630 54cc 390
xmonroex
5957 a321 390
Reposted fromdefinition-of-love definition-of-love viaOkery Okery
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl