Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2017

xmonroex
1505 9862 390
Reposted frommindtrap mindtrap viadrugs drugs
xmonroex
Reposted frombluuu bluuu vialajla lajla
xmonroex
4259 e724 390

Świetlicki, "Majowe wojny"
Reposted fromqueen-of-spades queen-of-spades vialajla lajla
xmonroex
4401 0f44 390
window cat
Reposted fromcats cats vialajla lajla
xmonroex
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir vialajla lajla
xmonroex
Czasem dzień jest zły tylko dlatego, że Cię w nim nie ma.
— m
Reposted fromffinak ffinak vialajla lajla
1246 2a25 390
Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie vialajla lajla
3972 e490 390
Reposted fromladies ladies vialajla lajla
1246 2a25 390
Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie vialajla lajla
xmonroex
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 vialajla lajla
3488 2e8c 390
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers vialajla lajla
xmonroex
9261 b6ce 390
Reposted fromspring-flow spring-flow vialajla lajla
xmonroex
5225 01c7 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vialajla lajla
9532 89e3 390
Reposted fromplehtonic plehtonic vialajla lajla
xmonroex
Miałam Cię. Wydawało mi się nawet, że słyszę bicie Twojego serca. To dobry znak, to przejaw, że je masz. Miałam Cię.Może nie całego, ale wystarczająco dużo, aby czuć Twoje ciepło. Miałam Cię. Może tylko na parę chwil, ale nigdy ich nie zapomnę. Miałam Cię. A teraz bal się skończył. Kopciuszek wraca do codzienności.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak vialajla lajla

July 27 2017

xmonroex
2902 e8d0 390
xmonroex
2908 fbbc 390
xmonroex
2918 9976 390
xmonroex
2921 cb8c 390
xmonroex
2937 7a1a 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl