Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 25 2017

8376 43a2 390
xmonroex
xmonroex
xmonroex
9372 8d82 390
Lofoten Islands | ( by Jude Allen )
9429 0798 390
xmonroex
7925 245c 390
Reposted fromdarkanes darkanes viaune-raconteuse une-raconteuse
xmonroex
  Mówię Ci, aż w głowie mi się kręci, kiedy sobie zaczynam wyobrażać, jak mogłoby nam być cudownie.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromIriss Iriss viafckit fckit
xmonroex
0797 944d 390
Reposted fromslodziak slodziak viafckit fckit
xmonroex
0159 79e1 390
Reposted fromdusix dusix viafckit fckit
xmonroex
4963 198e 390
Reposted fromundertow undertow viafckit fckit
xmonroex

Miłość Pierwszy raz pokochała kogoś: naprawdę, na zabój, żarliwie, zachłannie, romantycznie, przekornie, szczerze, idealistycznie, niechcący...niepotrzebnie i w złym czasie.
— N.Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viafckit fckit
xmonroex
8493 86d7 390
Reposted fromslodziak slodziak viafckit fckit
9497 ee05 390
Reposted frommakswilczur makswilczur viafckit fckit
xmonroex
Lecz gdy mnie pocałowała i musnęła swoim językiem, całkowicie straciłem dla niej głowę. (...) I nagle zrozumiałem, że od dawna głodowałem.
Reposted fromawakened awakened viafckit fckit
xmonroex
5367 8c2b 390
Reposted fromNobodyspecial Nobodyspecial viafckit fckit
xmonroex
xmonroex
Reposted frombluuu bluuu viafckit fckit
xmonroex
3181 a3c8 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viafckit fckit
xmonroex
0015 7320 390
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viafckit fckit
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl