Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2017

xmonroex
6666 6f16 390
xmonroex
9040 5b0a 390
Reposted frombatgirl batgirl viaarachnephobic arachnephobic
xmonroex
2814 0662 390
Reposted fromtfu tfu viapossumincardigan possumincardigan
xmonroex
5520 4b26 390
Reposted fromjestemzero jestemzero viaoutline outline
xmonroex
1692 fd80 390
Reposted frommoai moai viaoutline outline
xmonroex
7118 4044 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutline outline
xmonroex
1322 060f 390
Mądrych wyborów...
Reposted fromsoupdujour soupdujour viaoutline outline
xmonroex
3034 d2b6 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viaoutline outline
xmonroex
4154 e6b0 390
Reposted fromscorpix scorpix viaoutline outline
xmonroex
5636 7a1c 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viafullmoon fullmoon
xmonroex
Będę Cię kochał na łóżku
i pod łóżkiem
na rogu stołu i na podłodze
gryzł i kąsał
Twoje białe ciało
rozwierał ustami Twoje uda
zdrapywał pazurami obce
pieszczoty z Twoich piersi
aż staniesz się łagodna przeźroczysta
w swojej nagości
i tylko
moja
będą przybywać Ci zmarszczki
i siwieć włosy
a Ty będziesz wciąż piękna
zasadzona jak trwałe drzewko
tą chwilą w moich oczach.
— Barbara Maria Bartosiewicz 'Erotyk pewnej chwili'
Reposted fromtimetolove timetolove viafullmoon fullmoon
xmonroex
Reposted fromFlau Flau viazupacebulowa zupacebulowa
xmonroex
0285 3c28 390
Reposted fromspring-flow spring-flow vianowezsie nowezsie
xmonroex
4132 8444 390
Reposted fromwdychamspaliny wdychamspaliny vianowezsie nowezsie
xmonroex
xmonroex
xmonroex
4182 d42b 390
xmonroex
2327 e2b7 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viaoutline outline
xmonroex
Reposted fromretro-girl retro-girl viaoutline outline
xmonroex
5223 2c13 390
Reposted fromcarameltea carameltea viaoutline outline
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl