Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2018

xmonroex
6486 0460 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viastraycat straycat

July 05 2018

xmonroex
8482 68e5 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaMsSuzanna MsSuzanna
xmonroex
1325 6e9b 390
Reposted fromtfu tfu viakajakkowalik kajakkowalik
xmonroex
2517 5cfe 390
Reposted fromoutoflove outoflove vialajla lajla
xmonroex
8621 d76a 390
Reposted fromnutt nutt vialajla lajla
xmonroex
Zapominamy, jak ważna jest zwyczajna rozmowa, wspólna kawa, dobre słowo do poduszki. Zapominamy, że to słowa budują mosty, a milczenie jak ogień je spala. Zapominamy, ile znaczą drobiazgi, dobre gesty, ciepło głosu, smaki i zapachy. Zapominamy, że mamy emocje i marzenia. Zapominamy, że jesteśmy ludźmi…
— Kaja Kowalewska
Reposted fromnaturalginger naturalginger vialajla lajla
xmonroex
5427 8b5d 390
Reposted fromMatalisman Matalisman vialajla lajla
6450 c0f9 390
Reposted fromdivi divi vialajla lajla
xmonroex
6957 770c 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialajla lajla
xmonroex
4416 8dd1 390
Reposted from4777727772 4777727772 viaMsSuzanna MsSuzanna
xmonroex
9752 cd3a 390
Reposted from4777727772 4777727772 viaMsSuzanna MsSuzanna

June 09 2018

xmonroex
8586 e99b 390
Reposted fromnonecares nonecares viagdziejestola gdziejestola
xmonroex

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagdziejestola gdziejestola
xmonroex
- Dlaczego nie powiesz tego od razu ?
- Że co?
- Że chcesz do mnie znów kiedyś przyjść.
— Ingeborg Bachmann - ' Malina '
Reposted fromwetryagain wetryagain viagdziejestola gdziejestola

June 08 2018

xmonroex
xmonroex
Proszę Cię tylko o jedno - nigdy nie zmieniaj numeru telefonu. Kiedyś, tuż przed śmiercią wybiorę Twoje imię z książki telefonicznej i nacisnę zieloną słuchawkę. A po Twoim "słucham?" powiem Ci wszystko,obiecuję. Powiem Ci jak naprawdę było, jak bardzo Cię kochałam, i dlaczego nigdy o tym nie mówiłam. Powiem Ci też, że poświęciłam całe swoje szczęście dla Twojego dobra - zwyczajnie usuwając się z drogi...
— piekne
Reposted fromHetaira Hetaira viawpuscmnie wpuscmnie
xmonroex
1655 a255 390
Reposted fromliczbapi liczbapi viairmelin irmelin
xmonroex
8567 c50c 390
Reposted fromnutt nutt viafrytkatosia frytkatosia
xmonroex
Jestem jednym z tych facetów, którzy wiedzą, że silna kobieta u boku jest tym, czego naprawdę potrzebujesz w życiu.
— Pierce Brosnan
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafrytkatosia frytkatosia
xmonroex
4175 d7fc 390
Reposted fromIzzy721 Izzy721 viafrytkatosia frytkatosia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl