Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

xmonroex
Nie mów 'może', jeśli chcesz powiedzieć 'nie'.
— tumblr
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte viatransfuzja- transfuzja-
xmonroex
0032 fb7e 390
Reposted fromsweet18 sweet18 viaaniuszka aniuszka
xmonroex
4359 d3da 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viatransfuzja- transfuzja-
xmonroex
9224 7246 390
świrszczyńska. gorzko w sumie. 
Reposted fromrol rol viadezynwoltura dezynwoltura
xmonroex
6943 9a73 390
Reposted fromcalifornia-love california-love
xmonroex
5329 4f30 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamyzone myzone
xmonroex
7042 c26f 390
Reposted fromcalifornia-love california-love
xmonroex
6747 e3d4 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viamyzone myzone
xmonroex
9508 b882 390
Reposted frompeper peper viapastainmy pastainmy
xmonroex

- Pamiętasz ... - zaczynam.
- Ja wszystko pamiętam - przerywa mi. - I właśnie dlatego tak mi z tym ciężko...

— Jodi Picoult "Bez mojej zgody"
Reposted frommaddaleinee maddaleinee viaaks aks
xmonroex
7540 8ab6 390
Reposted fromiamstrong iamstrong viaaniuszka aniuszka
2760 07f0
Reposted fromamatore amatore viamadadream madadream
2762 7a52 390
Reposted fromamatore amatore viamadadream madadream
xmonroex
xmonroex
Wszystko polega na tym, żeby człowiek był taki, jaki jest, żeby nie wstydził się chcieć tego, czego chce i marzyć o tym, o czym marzy. Ludzie są na ogół niewolnikami konwenansów. Ktoś im powiedział, że powinni być tacy i tacy, i starają się być takimi aż do śmierci, nie wiedząc nawet, kim byli i kim są naprawdę. Nie są więc nikim i niczym, postępują niejednoznacznie, niejasno, chaotycznie. Człowiek przede wszystkim musi mieć odwagę być sobą.
— Milan Kundera
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapiehus piehus
5010 2ea2 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viaaaaddicted aaaddicted
xmonroex
 Jesteś człowiekiem szczęśliwym, który bywa smutny czy smutnym, który bywa szczęśliwy?
— S.Silverstein
Reposted fromniewychowana niewychowana viakyszz kyszz
xmonroex
2074 3bed 390
xmonroex

March 21 2017

4236 f626 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viaMsSuzanna MsSuzanna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl