Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 01 2020

xmonroex

Każdy miewa przerwy w życiorysie
Znika jak zaklęty, bierze złe zakręty

— Agnieszka Osiecka
xmonroex
9983 d71b 390
Reposted from0 0 viafrytkatosia frytkatosia
Sponsored post
soup-sponsored
xmonroex
0416 feda 390
Reposted fromzciach zciach viasatyra satyra
xmonroex
8330 d596 390
Reposted fromlostness lostness viasatyra satyra
xmonroex
8322 435c 390
Reposted fromfeegloo feegloo viasatyra satyra
xmonroex
Dla mnie wyznacznikiem pewnego pułapu, jakości czy klasy sztuki jest moment, w którym czytając, oglądając czy słuchając czegoś, mam dojmujące i jaskrawe uczucie, że ktoś sformułował coś, co przeżyłem albo o czym pomyślałem. Sformułował dokładnie tak samo, tylko przy pomocy lepszego zdania, piękniejszego układu plastycznego albo lepszej kompozycji dźwięków, niż ja sobie kiedykolwiek mogłem wyobrazić. Bywa, że na chwileczkę dał mi poczucie piękna czy szczęścia. Jeżeli to znajduję w literaturze, to jest to dla mnie wielka literatura, jeżeli w kinie, to jest to dla mnie wielkie kino. Kiedy czytasz wielką literaturę, to na którejś stronie znajdujesz zdanie, które – wydaje Ci się – kiedyś sama powiedziałaś albo usłyszałaś. To jest opis albo obraz, który Ciebie głęboko dotyczy, głęboko dotyka i jest Twoim obrazem. Na tym polega wielka literatura. Co chwila odnajdujesz siebie albo kogoś zupełnie innego wprawdzie, ale myślącego tak jak Ty, widzącego to, co Ty kiedyś zobaczyłaś. Na tym polega wielka literatura, na tym samym wielkie kino. 
Na chwileczkę znajdujesz tam siebie.
— Krzysztof Kieślowski
Reposted frommerkaba merkaba viasatyra satyra
xmonroex
xmonroex
0046 fc5d 390
Reposted fromniente niente viaolakocie olakocie
xmonroex
xmonroex
Noszenie w sercu urazy prędzej zabije ciebie niż tych, którzy są jej powodem.
— Robert J. Szmidt
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaolakocie olakocie
xmonroex
Każdy raz w życiu trafia na taki etap, z którego ani nie może się wycofać, ani pójść dalej. Przynajmniej przez jakiś czas.
— Mag­da­ Knedler
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasatyra satyra
xmonroex
Reposted fromshakeme shakeme viafrytkatosia frytkatosia
xmonroex
3145 f43b 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viafrytkatosia frytkatosia
xmonroex
2800 b407 390
Reposted fromipo ipo viasatyra satyra
xmonroex
3212 6f2f 390
Reposted fromnowaktualny nowaktualny viasatyra satyra
xmonroex
1790 58a7 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaguuzik guuzik
xmonroex
Brawa dla tych, którzy mają odwagę powiedzieć: 
„Porozmawiajmy, bo nie chcę Cię stracić”.
— "Weź mnie. Tu i teraz."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaguuzik guuzik
xmonroex
4111 e923 390
Reposted fromkarahippie karahippie viasatyra satyra
xmonroex
jeżeli aby pomóc przyjacielowi, depczesz czyjeś serce to jakim człowiekiem jesteś? a jeżeli nie dajesz swojemu partnerowi pomóc przyjacielowi to jakim człowiekiem jesteś?
— już nie wiem kim jestem
Reposted fromfrytkatosia frytkatosia
xmonroex
8187 d727 390
Reposted fromnonperfect nonperfect viasatyra satyra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...